PRO-NEAMUL Pagina principală Главная страница Home Accueil

© 2011 & 2012 PRO-NEAMUL

Creator: Lazar Iulian, & Albero Raymond

Memorial din Mingir, Moldova

Asociatia Obsteasca « PRO-NEAMUL » implimenteaza proiecte în sprijinul social si istoric cultural a comunitasii Mingir rn. Hîncesti R. Moldova

Apel de susținere financiară la finalizarea construcției

 „Complexul Memorial Mingir”

Către toți oamenii de bună credință.

Sincer recunosc că acum doi ani pînă la punerea în aplicație a construcției memorialului din s.Mingir unic de acest fel în R.Moldova, într-o măsură am fost conștient de acele greutăți care vor fi neapărat greu de a le înfrunta pe parcurs , ba mai mult chiar am mai fost și avertizați de unii oameni mai practicați cu astfel de măsuri la capitolul ce înseamnă a finanța astfel de obiecte. Însă tendința, voința și ambiția cu susținerea sinceră a unora și cu susținerea nu prea sinceră a altora în mai 2011, construcția a fost începută, sperînd că oamenii care vor interveni cu fapte bune în sprijinul material sau financiar a acestui obiect, vor fi mai mulți.

Cu astfel de fapte, încă de milenii îndepărtate, mulți corifei antici a frumosului urmați de alții ai Epocii Renașterii și de mai apoi, încurajați de faptele lor mărețe ne-au lăsat nouă  multe, mari și frumoase coroane întregi din ceea ce noi astăzi le numim cu nostalgie mare cultură și istorie a civilizației omenești.

 Desigur că noi cu faptele noastre pe departe nu merităm a fi în raport cu acei corifei, dar o mare datorie în acest sens față de generațiile care ne succed o purtăm, gimislindu-ne cultura noastră națională într-un fel măcar așa cum este ea, în pofida faptului cînd conducerea statului R.Moldova ne adecvat reacționează în sensul susținerei acestor măsuri pentru cultura noastră .

Mai trebuie să recunoaștem  că cam spinoasă ne-a fost calea în debutul construcției pe parcurs de aproape de 2 ani, ori o cale întoarsă nu a existat și nici nu există, atunci cînd din costul proiectului de 1.5 mln lei implementați deja în construcție sunt peste 1mln.

În felul acesta păstrîndu-ne optimismul spre totul ce ne-am propus ținem sincer să le mulțumim tuturor oamenilor cu spirit și inimă mare care ne-au susținut moral și financiar în momente grele concomitent aplecîndu-ne cu smerenie și înaintea celor oameni de bună credință care vor interveni cu sprijin financiar cît de modest și pe cît e posibil la finalizarea memorialului din Mingir pentru care mai e necesară încă aproximativ 20 mii euro sau aproximativ 300 mii lei MDL- sumă care cu certitudine nimeni nu va regreta de jertfa sa depusă în acest memorial pentru amintirea sa .

Suma desigur că nu e atît de mare dar e foarte importantă pentru deschiderea oficială propusă în mai-iunie anul 2013 unde vă asigurăm că vor fi invitate și menționate toate acele persoane ce și-au adus contribuția creștină la valorificarea culturii și istoriei țarinei localităților noastre de la Nistru pînă la Tisa.

Dumnezeu să ne ajute și să ne povățiască în pace.

Cu respect şi consideraţiune,

Iacob Lupanciuc

Preşedintele Asociaţiei Obşteşti ,,PRO-NEAMUL’’, Mingir, 10 februarie 2013

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

arhiva   2011                                                 Președintele Asociației

Obștești ,,Pro-Neamul’’      

                           Lupanciuc Iacob

APEL DE AJUTOARE

pentru implimentarea proiectului  cultural istoric

‘’Complexul memorial Mingir’’ raionul Hîncești Republica Moldova

    Din cercetãrile unor documente de arhivã referitor la istoria comunei Mingir(1519-2004) astãzi populat de circa 6000 de oameni, ca un document din cele mai vechi de dupã prima atestare, sa  mai constatat existența Cimitirului Vechi de la începutul sec. XVIII funcțional pînã în 1880, demolat în timpul rãzboiului 1941-1945, dezafectat și îngrijit ca pe un teren sfînt de locuitorii satului pînã în prezent-atitudine creștinã rar întîlnitã prin pãrțile noastre.

   Avînd în vedere însemnãtatea cultural istoricã a  comunei inclusiv a terenului menționat reușit amplasat geografic  în mijlocul satului  cu inițiativa financiarã a locuitorului s. Mingir Iacob Lupanciuc susținut de Consiliul  Comunal și a altor consãteni conform deciziei nr.4/8-4 din 22.12.2000 anume în acest cimitir în anul 2001 a fost, înãlțat monumentul celor 226 ostași mingireni cãzuți în rãzboaiele mondiale 1914-1918, 1941-1945.

   Reeșin-d din cele puține date istorice relatate mai sus, cu  altã inițiativã Asociației Obștești “Pro-Neamul”presedinte Iacob Lupanciuc, susținut de Consiliul Comunal  prin decizia 4/17-4 din 29 mai 2009 și a Guvernului Republicii Moldova nr. 75 din 12 februarie 2010  în același cimitir s-a  hotãrît implementarea proiectului cultural istoric “Complexul Memorial Mingir”. Iar conform ședinței consiliului comunal nr. 3/25-7 din 6 mai 2010 responsabil de construcție și acumularea surselor financiare  se angajeazã  A.O. ’’Pro-Neamul’’.

   Acest complex  unic în felul sãu din R.Moldova care sperãm ca promovind istoria trecutului in folosul culturii viitorului va fi ca un exemplu și pentru alte comunitãți. Conform proiectului de execuție nr. 412-R din 2010, va fi  construit un zid comemorativ însoțit cu diferite lucrãri de sculpturã și arhitecturã  amintindu-ne despre unele evenimente și personalitãți din diferite perioade a comunitãții noastre ce ne-au plãmãdit istoria culturii laice, ecleziastice, politice, economice din ultimele trei secole (primii preoți, starosti, vornici, directori de școalã, primari, președinți de colhoz, eroi a muncii socialiste, campioni olimpici, miniștri,vice-miniștri,artiști  și alte persoane onorifice de mai încoace).

   Un element important al acestui proiect va fi și monument executat din granit cu înãltime de 5m în memoria celor 900 de victime ale foametei din anul 1946-1947 unic in R.Moldova. Astfel de mãsuri culturale  întreprinse de omenire  încã din cele mai vechi timpuri care au îmbogãțit istoria și au înfrumusețat cultura umanã, spre bucuria noastrã se întreprind și in zilele noastre.

   Costul proiectului conform devizului de cheltueli e aproximativ  1.8 milioane lei MDL, sau 115 mii valuta EURO sau 151 mii dolari USD. Primele investiții financiare  în sumã de 200 mii lei efectuate de A. O. ’’ Pro-neamul’’ , primãria satului Mingir, Consiliul Raional, alți oameni de bunã credințã a forțat demararea construcției complexului la finele anului 2010 urmând a fi continuatã în 2011, în dependențã de acumularea surselor financiare .

   Acest proiect în viitor cu certitudine va fi inclus în circuitul turistic Euro regional Siret-Prut -Nistru din zona noastrã transfrontalierã strîns legatã și de evenimentele rãzboiului Ruso-Turc din anul  1711 și a Operației Militare  Iași-Chișinãu din 1944 desfãșurate în  imediata apropiere a satului nostru.

   În legãturã cu situația  neordinarã economico-financiarã a comunei noastre așijderea Republicii Moldova, ocolind neîntelegerile dintre partidele politice care  vor sã conducã țara ,  A. O. ‘’Pro-Neamul’’, Consiliul local, obștea satului, pentru impimentarea ’’ Complexul memorial Mingir” cordial roagã reprezentanța  tuturor deasporilor noastre romanești de pretutindeni dar și a altor oameni de buna credințã afiliați culturii și frumosului  de a interveni cu vreo modalitate de susținere financiarã  fie chiar și cît de parțialã dacã e posibil astfel. Ori gestul sprijinirii acestui proiect cu certitudine va contribui nu numai la împodobirea exteriorului comunitãții dar și la îmbogãțirea spiritual-sufleteascã  a interiorului , foarte necesarã nouã astãzi.

   Cu scopul acumulãrii  surselor  financiare sau deschis urmãtoarele conturi bancare :